Політика приватності та використання файлів cookie на Веб-сайті Bauer

Цей документ стосується обробки та захисту персональних даних користувачів Веб-сайту:
www.bauer-foods.com (далі «Веб-сайт»).
Використовуючи Веб-сайт www.bauer-foods.com, ви приймаєте правила, що містяться у Політиці приватності на цьому Веб-сайті.
I. Загальна інформація
Компанія Oerlemans Foods Siemiatycze Sp. z o.o., зареєстрована в Сем’ятичі (далі також «Oerlemans Foods Siemiatycze» або «Компанія») як власник Веб-сайту www.bauer-foods.com залишає за собою право вносити зміни до Політики приватності, на які можуть впливати розвиток інтернет-технологій, можливі зміни у законодавстві у сфері захисту персональних даних та розвиток Веб-сайту. Ми повідомимо вас про будь-які зміни у чіткій та зрозумілій формі. Можливі зміни в Політиці приватності не вплинуть на основний принцип Компанії, тобто Oerlemans Foods Siemiatycze не продає та не розкриває третім особам персональні дані клієнтів/користувачів Веб-сайту (якщо таке зобов’язання не випливає із положень чинного законодавства).
Компанія Oerlemans Foods Siemiatycze поважає право на недоторканність приватного життя всіх користувачів Веб-сайту www.bauer-foods.com і, зокрема, дбає про захист їхніх персональних даних та застосовує відповідні організаційні, технічні та технологічні рішення для запобігання втручання третіх осіб у приватність користувачів. Діяльність Компанії спрямована на те, щоб гарантувати користувачам почуття повної безпеки на рівні, що відповідає положенням чинного законодавства, зокрема положенням:
– Регламенту Європейського парламенту та Ради 2016/679 «Про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/EC» від 27 квітня 2016 р. (загальний регламент із захисту даних),
– Закону «Про захист персональних даних» від 10 травня 2018 р.,
– Закону «Про надання електронних послуг» від 18 липня 2002 р.,
– Закону «Про телекомунікації» від 16 липня 2004 р.,
а також всім видам виконавчих актів та іншим національним законодавчим актам та законодавству ЄС у сфері захисту персональних даних.

компанія Oerlemans Foods Siemiatycze повідомляє, що веб-сайт може містити зовнішні посилання, які дозволяють його користувачам переходити безпосередньо на інші веб-сайти, або при використанні веб-сайту на вашому пристрої можуть додатково зберігатися файли cookie інших організацій, зокрема таких, як : Facebook, Twitter, Google, Instagram, LinkedIn, щоб давати можливість використовувати функції Веб-сайту, інтегровані з цими веб-сайтами. Кожен із веб-сайтів вказує правила використання файлів cookie у своїй Політиці приватності, тому компанія Oerlemans Foods Siemiatycze не впливає на Політику приватності інших веб-сайтів та на використання ними файлів cookie.
З міркувань безпеки Oerlemans Foods Siemiatycze рекомендує, щоб кожен користувач перед використанням ресурсів, пропонованих іншими веб-сайтами, прочитав документ, що стосується Політики приватності та використання файлів cookie, якщо вони доступні, якщо вони недоступні – зв’яжіться з адміністратором даного веб-сайту для отримання інформації з цього приводу.

II. Словник термінів
– Cookie – це невеликий файл з інформацією, що зберігається сервером на комп’ютері користувача, який сервер може прочитати при повторному вході на сервер з цього комп’ютера. – Системний журнал – це інформація, що надсилається на сервер комп’ютером користувача при кожному підключенні, вона може містити різні дані (наприклад, IP-адресу), за якими можна більш-менш точно визначити, звідки надійшло підключення. – IP-адреса – індивідуальний номер, який, як правило, має кожен комп’ютер, підключений до Інтернету, IP-адреса може бути статичною (постійно присвоєна для даного комп’ютера) або динамічною (присвоюватися для даної сесії).

III. Контролер персональних даних
Контролером персональних даних, тобто особою, яка вирішує, як будуть збиратися та використовуватися персональні дані користувачів Веб-сайту, є:
Компанія Oerlemans Foods Siemiatycze Sp. z o.o.
KRS: 0000023153, NIP: 5441337599,
Адреса штаб-квартири:
ul. Armii Krajowej 3
17-300 Siemiatycze
Poland
Адреса для кореспонденції:
Marcina Flisa 4
02-247 Warsaw
Poland
електронна пошта:rodo@oerlemans-foods.pl
www.bauer-foods.com
З інспектором з захисту персональних даних компанії Oerlemans Fooods Siemiatycze Sp. z o.o. можна зв’язатися за наступною адресою електронної пошти: rodo@oerlemans-foods.pl

V. Обробка персональних даних
Контролер обробляє ваші персональні дані на законних підставах з такими цілями:
1. Для відповідей на запитання або опрацювання заявки, відправленої у Компанію, правовою підставою для обробки персональних даних є законний інтерес Контролера даних, тобто літ. f) п. 1 ст. 6 GDPR.
Для прийому на роботу працівників, правовою підставою обробки персональних даних є згода кандидата, тобто літ. а) п. 1 ст. 6 GDPR Ми опрацьовуємо дані протягом 12 або 24 місяців, залежно від згоди на участь у майбутніх наборах персоналу. Обсяг даних повинен відповідати інформації, що вимагається положеннями трудового законодавства, більш детальна інформація не буде прийматися Контролером до уваги.
З метою встановлення та здійснення співпраці з фізичними особами, що займаються індивідуальним підприємництвом, – коли правовою підставою для обробки персональних даних є виконання контракту або виконання дій, пов’язаних із укладанням контракту, тобто літ. b) п. 1 ст. 6 GDPR; виконання зобов’язань, що випливають із положень податкового законодавства та правил бухгалтерського обліку, літ. с) п. 1 ст. 6 GDPR; розгляд можливих претензій; забезпечення безпеки Компанії, де правовою основою є літ. f) п. 1 ст. 6 GDPR. Обсяг даних відповідає даним, введеним у CEIDG, та персональним даним співробітників або партнерів, наданих контрагентом.

З метою встановлення та здійснення співпраці з юридичними особами, коли правовою підставою для обробки персональних даних є виконання контракту або вчинення заходів, пов’язаних із укладанням контракту, тобто літ. b) п. 1 ст. 6 GDPR; виконання зобов’язань, що випливають із положень податкового законодавства та правил бухгалтерського обліку тобто, літ. с) п. 1 ст. 6 GDPR; розгляд можливих претензій; забезпечення безпеки Компанії, де правовою основою є літ. f) п. 1 ст. 6 GDPR. Обсяг даних відповідає даним, внесеним у KRS, та персональним даним співробітників або партнерів, наданих контрагентом.

5. В цілях, пов’язаних з підтримкою ділових контактів або їхнім встановленням – Контролер може опрацьовувати дані, отримані, наприклад, під час ділових зустрічей, в обсязі, вказаному в отриманих візитних картках, де правовою основою є законний інтерес Контролера, тобто літ. f) п. 1 ст. 6 GDPR, що полягає у побудові мережі контактів.
Об’єм даних обмежений контактними даними, наданими суб’єктом даних.
Ваші персональні дані зберігатимуться протягом терміну дії контракту, а після закінчення цього терміну – протягом строку позовної давності. Окрім того, ваші персональні дані зберігатимуться протягом періоду, що вимагається податковим законодавством та правилами бухгалтерського обліку, а у випадку осіб, які працюють відповідно до трудового законодавства, – протягом періоду, що вимагається цими положеннями.
Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для забезпечення контакту з Компанією.
У зв’язку з веденням бізнесу, що вимагає обробки персональних даних, персональні дані можуть бути розкриті зовнішнім організаціям, включаючи, зокрема, постачальників, відповідальних за роботу ІТ-систем, організації, що надають бухгалтерські послуги, юридичні організації, поштових операторів, маркетингові та HR агенції.
Контролер залишає за собою право розкривати обрану інформацію про суб’єкт даних компетентним органам або третім особам, які подають запит на таку інформацію, на відповідній правовій основі та відповідно до положень чинного законодавства.
Детальна інформація про обробку персональних даних співробітників Компанії доступна у публічних місцях у головному офісі та на заводі Компанії.

Права користувача щодо Контролера у сфері обробки даних
У рамках обробки своїх даних користувач має такі права:
– доступ до даних,
– виправлення даних,
– видалення або обмеження обробки,
– перенесення даних,
– заперечення,
– інформація, що надається на запит – чи обробляються дані та інші питання, зазначені у ст. 15 GDPR, включаючи право на копію даних, 15 GDPR, включаючи право на копію даних,
– інформація про порушення захисту даних,
– подання скарги до наглядового органу з захисту персональних даних – Голові Управління з захисту персональних даних (Stawki 2, 00-193 Warsaw, Poland).

VI. Використання файлів cookie
Веб-сайт відповідно до ст. 173 закону «Про телекомунікації», використовує файли cookie, які є ІТ-даними, зокрема текстові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої користувача. Файли cookie зазвичай містять назву Веб-сайту, з якого вони отримані, час зберігання на кінцевому пристрої та унікальний номер.
Файли cookie використовуються для таких цілей:
– полегшення використання користувачем Веб-сайту під час його перегляду;
– подальше зв’язування користувача у разі перепідключення Веб-сайту до пристрою, на якому вони були збережені;
– ведення статистики, що допомагає зрозуміти, як користувачі Веб-сайту використовують Веб-сайт, що дозволяє покращувати його структуру та контент;
– адаптація контенту Веб-сайту до конкретних потреб користувача та оптимізація використання Веб-сайту з урахуванням індивідуальних потреб користувача;
Інформація ніяк не відноситься до персональних даних користувача Веб-сайту і не використовується для визначення особи користувача. Обсяг інформації, що автоматично збирається, залежить від налаштувань веб-браузера користувача. Користувач повинен перевірити налаштування свого браузера, щоб дізнатися, яка інформація надається браузером автоматично, або змінити ці установки. Для цього ми рекомендуємо прочитати розділ «Довідка» свого веб-браузера.
Змінити умови зберігання або отримання файлів cookie можна, змінивши налаштування у веб-браузері, наприклад:
– у браузері Internet Explorer
– у браузері Microsoft Edge
– у браузері Mozilla Firefox
– у браузері Chrome
– у браузері Opera
– у браузері Safari
Програмне забезпечення для перегляду веб-сайту, тобто веб-браузер, зазвичай за замовчуванням дозволяє зберігати файли cookie на кінцевому пристрої користувача. Користувачі Веб-сайту можуть змінити налаштування щодо цього. Веб-браузер дозволяє видаляти файли cookie. Можна також автоматично блокувати файли cookie. Детальну інформацію з цього питання можна знайти у довідці або документації веб-браузера, який використовується користувачем.
Якщо користувач не бажає отримувати файли cookie, він може змінити налаштування браузера. Однак, вимкнення файлів cookie, необхідних для процесів автентифікації, безпеки або збереження налаштувань користувача, може утруднити, а в крайніх випадках навіть завадити використанню веб-сайту.

У разі виникнення питань або коментарів, пов’язаних з обробкою персональних даних на Веб-сайті або у зв’язку з послугами, доступними на ньому, ви можете зв’язатися з контролером даних за адресою: rodo@oerlemans-foods.pl.

ПІДПИСАТИСЯ НА НАШУ СМАЧНУ РОЗСИЛКУ

Підпишіться на нашу розсилку прямо зараз, щоб отримувати оновлення. Обіцяємо не спамити!